پست سوم

تعرفه تبلیغات در سایت
روی صندلی ام نشسته ام و تنها نظاره گر محیط پیرامونم هستم خوب یا بد ، زشت یا زیبا ، شیرین و یا تلخ همه را نظاره می کنم  دستانم را روی یکدیگر انداخته ام ، پاهایم را نیز روی هم ، هر از گاهی جای پاهایم را عوض می کنم! عجیب مرا غرق خویش کرده است دنیای امروز... به اتاق عکاسی می روم ، جلوی آینه ژست می گیرم لباس مورد علاقه ام را می پوشم  نور اتاق را تنظیم می کنم و بعد ... چیلیک چیلیک! ______ به دوستانم می اندیشم ، حتی به کسانی که روزی عنوان دوست داشتند  به دوستانی که دوست نبودند ، به یارانی که یار نبودند و به همه بازیگران این صحنه می اندیشم به صندلی ام تکیه می دهم ، برنامه هایم را مرور می کنم ، کلاسها ، مهمانی ها ، جلسات و تنهائی ها  چه خوب است که بخشی را برای تنها بودن در نظر گرفته ام  برای اندیشیدن ، تفکر  و مرور کردن خودم  غرق در اندیشه ام ، قلمم را روی کاغذ دفترچه یادداشتم می چرخانم که با شنیدن صدای "یار" به خود می آیم قهوه ای می نوشم و بعد می روم 
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت: 22:19
برچسب‌ها :
بعد از گذشت هفت روز گاه نوشت هفتمم را نوشتم ...بنا به رسم و ادب قبل از عزیمتم به دیگر دیار واجب بود تا چند کلامی بنویسم سلامی کنم و حالی بپرسم  از حال خود و از دلتنگی ای که برای شهر و دیارم به سراغم خواهد آمد بگویم حلالیتی بطلبم و ... حلالیت ... یادم آمد به سخن دوستی قدیمی ( مهندس ن. ا ) ... سکوت می کنم ، می ایستم و چند قدم راه می روم  گلایه ای نمی کنم فقط  تمام خاطراتم را در  سکوت مطلق مرور می کنم  و بعد ... بلند می شوم و زیپ چمدانم را می بندم و برای رفتن آماده می شوم ___________________ چند وقتی در خدمت نیستم ... یا حق  
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت: 22:19
برچسب‌ها :
گاهی اوقات خیلی زود دیر می شود !مثل یک خواب یا یک رویای شیرین و بی تکرار مثل یک لذت بی حصر و حدود مثل یک تعطیلات دلنشین که زود می گذرد و متوجه گذشت زمان نمی شوی بیدار می شوی ، به هوش می آیی و می بینی تمام آن یک رویا بوده است بیدار می مانی و لذت آن رویا همیشه در ذهنت باقی خواهد ماند   _____________________ اما لذت  زندگی با " یار  دلبر  "  می تواند یک رویای شیرین باشد که می توانی آن را دائما تجربه کنی  رویایی که همه اش بیداری ... خوشبختی ،  آرزوی من برای شما باد 
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت: 22:19
برچسب‌ها :
 یادت باشد برای بهتر شدن باید تغییرات را از خودت شروع کنی !!! پس سعی کن ؛ زیباتر بیندیشی  زیباتر حرف بزنی زیباتر رفتار کنی و زیباتر زندگی کنی . . . . پیش به سوی روزهای زیبا ... پ.ن:شروع تغییرات آغاز شد !!!
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت: 22:19
برچسب‌ها :
و زمستانی که گاه شبهایش گرمتر از روزهای داغ تابستانی می شود !جای تعجب نیست ؛ رسم دنیا شده است دنیای وارونه ای که هر چه دیدی دیگر نباید تعجب کنی! عشق جایش را به حماقت داده است صبر جایش را به بی قراری سکوت جایش را به فریاد  دوستی جایش را به کینه و دشمنی آه چه بگویم از رسم زمانه!!! شده ایم مصرف کننده ؛ دیگر نه حوصله خلق کردن را داریم و نه صبر آفرینش زیبایی را فقط میخواهیم طبق اصل خلق الساعه همه چیز شود وفق مرادمان خراب می کنیم اما نمی سازیم  می شکنیم اما جمع نمی کنیم و حال چه جالب که فقط شعار میدهیم و خود را شایسته پرستش و تقدیر میدانیم! کمی که مناعت طبع داشته باشی دیگر کافی است تا هر چه خواستند بگویند و ببندند و تو فقط سکوت کنی و سری تکان دهی ! تابو شکن باشیم ؛ بگذار یک بار هم که شده بر خلاف مسیر جریان آب شنا کنیم بی شک لذت بخش خواهد بود !!!
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت: 22:19
برچسب‌ها :
به رویاهات فکر کن ...

[نقطه] ؛ پایان .

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت: 22:19
برچسب‌ها :
فهمیدن و فهمیده شدن ، وای که چقدر خوب است ! این که نگاهت را بخواند ، حرف نگفته ات را بشنود و خواسته ی  بیان نشده ات را اجابت کند بخش بزرگی از خوشبختی است ! این که بداند و بدانی که از عمق وجود دوستش داری و دوستت دارد ، پرستشش می کنی و احترام بینتان همیشه متقابل است خود ٍ آرامش است ! اینکه با یادش آرام می شوی ، با نگاهش عاشق می شوی و با کلامش به عالم خیال می روی ... اینکه وجودش انگیزه زندگی ات می شود ، شادی اش امید حیاتت و ناراحتی اش پایان زندگیت می شود ... همه و همه یک معنا دارد و بس ... اینکه دوستش داری ... با هم گوش کنیم 
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 5 آذر 1396 ساعت: 13:33
برچسب‌ها :
گاهی وقتها حتی اگر به سراغ بهانه های دلتنگی نروی ، خودشان به سراغت می آیند ...

تو را می برند درست به همان فضای مورد نظر و می شوی یگانه بازیگر آن صحنه !

اتفاقات را در ذهنت کارگردانی می کنی ...

" ای کاش ها " را به جای "کات" به کار می بری و همچون بیننده ای صبورانه همه آنها را مرور می کنی ...

تا پایان نمایش آرام می نشینی 

وقتی که تمام شد ، بلند می شوی و آهسته آهسته به سمت در خروج می روی

نمایش تراژدی زندگی !!!

_______________

زندگی همه اش زیباست وقتی که آرام دلی داشته باشی به نام شریک زندگی 

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 5 آذر 1396 ساعت: 13:33
برچسب‌ها :
نمی دانم از کجا و از چه زمانی باید شروع کنم ، زندگی همواره جریان  داشته و دارد ، حتی آن زمانی که احساس می کنی دنیا برایت تمام شده است ، حتی آن زمانی که عزیزی را از دست می دهی و حتی زمانی که ... بگذریم همواره سوار بر زین زندگی ، آرام و آهسته و یا تند
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 1 آذر 1396 ساعت: 11:57
برچسب‌ها :
از زندگی لذت ببر

با معشوقه ات قدم بزن و چای بنوش 

سردت که شد جسمت را به وجود گرم معشوقه ات بچسبان و گرم شو

به روزهای زیبایی که در انتظارت نشسته اند بیندیش و لبخند بزن

زندگی همین لحظه های زیباییست که می گذرد و  ما از آن غافلیم

فردایی که انتظارش را می کشیدی همین امروز است 

پس بلند شو ، تصمیم بگیر و با تمام توان به سوی رویاهایت قدم بردار

به رویاهایت فکر کن ، به زندگی زیبایی که معمارش هستی بیندیش 

ما می توانیم ... 

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 1 آذر 1396 ساعت: 11:57
برچسب‌ها :